ZESPÓŁ SANATORYJNO-SZPITALNY REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "GWAREK" W UZDROWISKU GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ

Nasza misja: "Sprawność pomimo wieku i choroby"

Zostaw opinię
Rozmiar tekstu

Szczegółowy opis prowadzonej działalności:

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

 • W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objecie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.
NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza sie samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisana umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.
Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgoda dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Świadczenia te nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym

Są to zabiegi obejmujące kompleksowa fizjoterapie narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni, średnio po piec zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza prowadzącego, za pisemna zgoda dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzacy.
Skierowanie na rehabilitacje ogólnoustrojowa może wystawić lekarz oddziału:
 1. urazowo-ortopedycznego;
 2. chirurgicznego;
 3. neurochirurgicznego;
 4. reumatologicznego;
 5. chorób wewnętrznych;
 6. onkologicznego;
 7. urologicznego;
 8. rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;
 9. ginekologicznego lub 
 10. lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;
 11. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.
W trakcie trwania rehabilitacji nie można jednoczasowo korzystać z innych form rehabilitacji.

Zasady przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacji stacjonarnej

W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej (pod warunkiem że chorzy są już po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych):
 • przyjęcie na podstawie skierowania z oddziału lub kliniki:
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • neurologii,
  • neurochirurgii,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • ortopedii i traumatologii,
  • chorób zakaźnych
lub
 • przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej:
  • rehabilitacyjnej,
  • neurologicznej,
  • neurochirurgicznej,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • urazowo-ortopedycznej.
lub
 • przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej:
  • neurologicznej,
  • neonatologicznej,
  • neurochirurgicznej,
  • urazowo-ortopedycznej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:
 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,
którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:
 • urazowo-ortopedycznych, 
 • chirurgicznych, 
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych.
W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:
 • rehabilitacyjnej, 
 • urazowo-ortopedycznej, 
 • neurologicznej, 
 • reumatologicznej. 
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 2 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Leczenie na tym oddziale nie obejmuje zabiegów z zakresu balneologii tj. borowiny i solanki.

Rehabilitacja neurologiczna

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla wszystkich pacjentów, bez względu na wiek ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Leczenie na tym oddziale nie obejmuje zabiegów z zakresu balneologii tj.borowiny i solanki.
Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń:
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi – 2 kategorie
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - 2 kategorie
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi 2 kategorie
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - 2 kategorie rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - 2 kategorie
 • rehabilitacja neurologiczna przewlekła
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I
(stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II
(stan pacjenta umiarkowany i lekki)
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I
(stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II
(stan pacjenta umiarkowany i lekki)
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I
(stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II
(stan pacjenta umiarkowany i lekki)

Leczenie uzdrowiskowe w formie:

 • szpitala uzdrowiskowego dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy, 
 • szpitala uzdrowiskowego dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,
 • sanatorium uzdrowiskowego dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie, 
 • sanatorium uzdrowiskowego dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,

W ramach ww. świadczeń pacjent ponosi koszty związane z:

 • przejazdem na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem z leczenia uzdrowiskowego, 
 • częściową odpłatnością za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym w formie rehabilitacji uzdrowiskowej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września zmieniające w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,, 
 • opłatą uzdrowiskową – uchwała nr II/15/2014 rady Gminy Goczałkowice Zdrój – koszt 2,1 zł za dzień pobytu płatne w dniu przyjazdu

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej została ustalona , zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017.1318):

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7 zł brutto (5, 70 zł netto*)
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej –- 0,29 zł brutto (0,24 zł netto*)
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych –1,50 zł brutto (1.22 zł netto*)

Opłata za przechowywanie zwłok

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do przechowywania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zwłok (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 50 zł + podatek VAT za dobę.

Linki do strony NFZ:
Uzdrowiska
Rehabilitacja lecznicza

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Przez używanie strony gwarek.info wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z tą polityką plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony gwarek.info.

gwarek.info używa plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
- świadczenia usług,
- dostosowywania zawartości serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu i aplikacji, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości,

Co to są plików cookies?

Pliki cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” pliku cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Używając plików cookies nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?
Na stronie gwarek.info mogą być używane dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony gwarek.info. Pliki cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce należy wykonać opisane czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera