Ogłoszenie o przetargu

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122252, NIP 6340016546, Regon 271887496 – w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, NIP 634-00-16-546, Regon 271887496-00028, tel. 32 210 73 54, adres e-mail gwarek@gwarek.info, zwana dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg w trybie art. 70(1) - 7(5) Kodeksu cywilnego

PRZEBUDOWA 11-KONDYGNACYJNEGO BUDYNKU ZESPOŁU SANATORYJNO- SZPITALNEGO REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „GWAREK” W GOCZAŁKOWICACH ZDROJU PRZY UL. UZDROWISKOWEJ NR 51 W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Do pobrania:

  1. DOKUMENTACJA ZIP
  2. DOKUMENTACJA