cennik usług i zabiegów

cennik opłat, usług i zabiegów komercyjnych poza kontraktem z NFZ

KINEZYTERAPIA Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Gimnastyka indywidualna 30’
42,00
  Gimnastyka indywidualna w oparciu o m. PILATES 45’ 72,00
  Specjalistyczne metody usprawniania funkcjonalnego 30’ 48,00
  Gimnastyka grupowa 30’ 15,00
  Gimnastyka  grupowa w oparciu o m. PILATES 45’ 18,00
  Gimnastyka grupowa w basenie rehab. 20’ 18,00
  Gimnastyka indywidualna w basenie rehab. 20’ 24,00
  Platforma do ćw. równoważnych z biofeedbackiem 30’ 48,00
  Kinesiology Taping mała/średnia/duża aplikacja pkt. 24,00/
36,00/
48,00
  Biofeedback kończyny górnej GLOREHA 45’ 60,00
  Bieżnia rehabilitacyjna biofeedback z systemem odciążającym BIODEX do nauki i analizy chodu 30’ 48,00
  Diagnostyka funkcjonalna 40’ 84,00
  Trening funkcjonalny 45’ 84,00
FIZYKOTERAPIA Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Diadynamic wg wskazań lekarza 16,00
  Elektrostymulacja wg wskazań lekarza 16,00
  Galwanizacja wg wskazań lekarza 16,00
  Prądy interferencyjne wg wskazań lekarza 16,00
  Jontoforeza wg wskazań lekarza 18,00
  Prądy Kotza wg wskazań lekarza 16,00
  Prądy Traberta wg wskazań lekarza 16,00
  TENS wg wskazań lekarza 16,00
  Sollux wg wskazań lekarza 16,00
  Ledoterapia wg wskazań lekarza 18,00
  Hivamat wg wskazań lekarza 24,00
  Skanlab wg wskazań lekarza 24,00
  Magnetoterapia wg wskazań lekarza 16,00
  Magnetostymulacja - viofor wg wskazań lekarza 16,00
  Magnetostymulacja z ledoterapią wg wskazań lekarza 18,00
  Laseroterapia - Scaner - za punkt wg wskazań lekarza 16,00
  Laseroterapia – sonda punktowa – za punkt wg wskazań lekarza 18,00
  Krioterapia miejscowa (ciekły azot) na 1 punkt wg wskazań lekarza 16,00
  Krioterapia miejscowa (ciekły azot) na 2 punkty wg wskazań lekarza 24,00
  Ultradźwięki/Fonoforeza  za punkt wg wskazań lekarza 18,00
MASAŻ Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
Ręczny: Twarzy / Dłoni / Stóp 15’ 30,00
  Kończyny górnej 20’ 42,00
  Kończyny dolnej 20’ 42,00
  Obręczy barkowej 20’ 42,00
  Obręczy biodrowej 20’ 42,00
  Kręgosłupa C 20’ 42,00
  Kręgosłupa TH 20’ 42,00
  Kręgosłupa LS 20’ 42,00
  Kręgosłup C-TH-LS 30’ 60,00
  Limfatyczny częściowy 30’ 84,00
  Sportowy 30’ 84,00
  Relaksacyjny 30’ 84,00
  Odchudzający 30’ 84,00
Mechaniczny: Podciśnieniowy 10’ 16,00
  Mechaniczny drenaż limfatyczny 15’ 36,00
  Suchy na łóżku wodnym 15’ 24,00
BALNEOTERAPIA Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Kąpiel perełkowo-borowinowa całość/kkg/kkd 10’ - 15’ 36,00/18,00
  Kąpiel solankowa całość/kkg/kkd 10’ - 20’ 36,00/18,00
  Kąpiel w zawiesinie borowinowej 15’ - 20’ 30,00
  Okłady borowinowe częściowe/fasony 15’ - 20’ 30,00
  Jontoforeza borowinowa 10’ - 15’ 18,00
HYDROTERAPIA Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Kąpiel perełkowa: całość/kkg/kkd 15’ 26,00/16,00
  Kąpiel perełkowo - ozonowa: całość/kkg/kkd 15’ 26,00/16,00
  Kąpiel wirowa kkg/kkd 10’ - 15’ 18,00
  Masaż podwodny perełkowy, mechaniczny 15’ 34,00
  Natrysk płaszczowy 10’ 30,00
INNE ZABIEGI Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Terapia holistyczna 60’ 350,00
  Akupunktura 20’ 60,00
  Elektroakupunktura 20’ 60,00
  Sauna IR 20’ 16,00
  Muzykoterapia 20’ 6,00
  Terapia zajęciowa 30’ 24,00
  Materiały do terapii zajęciowej   od 1,50
  Edukacja zdrowotna wykład 12,00
  Konsultacja dietetyka/wizyta kontrolna   50,00
  Konsultacja dietetyka z planem dietetycznym (7 dniowym)   150,00
  Konsultacja psychologiczna z opisem
Kolejna wizyta
  120,00
80,00
  Terapia neuropsychologiczna 30’ 40,00
  Psychoterapia 50’ 100,00
  Konsultacja neurologopedyczna   50,00
  Konsultacja neurologopedyczna z opisem   150,00
  Terapia neurologopedyczna 30’ 50,00
  Kinesiology teping w logopedii pkt 24,00
  Prowadzenie terapii chorych na afazję 30’ 50,00
  Prowadzenie terapii chorych na afazję, zajęcia grupowe 2-3 osoby   30,00
  Audiometryczne badania słuchu pacjentów 30’ 50,00
  Obuuszne badanie słuchu - musi być poprzedzone badaniem audiometrycznym 30’ 50,00
  Test obuuszny- progi słuchowe 30’ 50,00
  Test dychotyczny 20’ 50,00
  Ćwiczenia z wykorzystaniem elementów PNF w dysfunkcjach wewnętrzno i zewnętrzno oralnych, terapia „Ręce na pacjencie” 30’ 40,00
  Całościowe badanie słuchu   100,00
  Ćwiczenia i terapia z wykorzystaniem VocaSTIM’u 30’ 40,00
  Test Johansena sesja – 60’ 150,00
  Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i fonacyjnego do 30’ 40,00
  Terapia dysfagii, dysartrii ustalany indywidualnie 40,00
  Porozumiewanie alternatywne (ACC) 30’ 40,00
  Ćwiczenia usprawniające komunikację oraz inne zabiegi mowy w chorobach neurodegeneracyjnych 30’ 40,00
  Zabiegi należy wcześniej ustalić z logopedą
  Wypożyczenie kijów Nordic Walking 5 dni 10,00
INNE USŁUGI MEDYCZNE Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Badanie lekarskie kwalifikujące - ambulatorium   70,00
  Badanie lekarskie kwalifikujące – pobyt stacjonarny   70,00
  Konsultacja lekarska specjalistyczna (akupunktura, psychiatra i inne)   150,00
  Konsultacja fizjoterapeutyczna   40,00
  Indywidualna opieka pielęgniarsko pielęgnacyjna  w ramach posiadanych rezerw pielęgniarskich 60’ 30,00
  Pomiar ciśnienia tętniczego   5,00
  EKG z opisem   20,00
  Iniekcja dostawowa  wykonana przez specjalistę (cena usługi nie obejmuje ceny leku)   50,00
INNE OPŁATY Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Obowiązkowa opłata uzdrowiskowa dla kuracjuszy prywatnych i przebywających na leczeniu sanatoryjnym 1 doba
(za każdą rozpoczętą)
2,50
  Internet - router 1 GB (za każde rozpoczęte) 3,00
  Wypożyczenie wentylatora 1 doba
(za każdą rozpoczętą)
10,00
  Wymiana wkładki systemowej w drzwiach do pokoju   100,00
  Wydanie zaświadczenia na życzenie świadczeniobiorcy   20,00

CENA PODSTAWOWA OSOBODNIA KOMERCYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII PACJENTA (bez usług dodatkowych).
Pobyt rozliczany jest w postaci osobodnia.

Pokój Kategoria
I II III
1-osobowy (pobyt min 3 osobodni) 350* 390*  
2-osobowy (pobyt min 3 osobodni) 230*
150**
280* od 450*
Pokój o podwyższonym standardzie, dla 2-óch osób (pobyt min 3 osobodni) 490 zł
Nocleg poprzedzający planowany pobyt w ramach NFZ 120 zł (od osoby)***

* Cena podstawowa osobodnia obejmuje: wstępne badanie lekarskie, 4 rodzaje zabiegów, nadzór pielęgniarski, 3 posiłki, nocleg
** Cena podstawowa osobodnia obejmuje: nadzór medyczny, 3 posiłki, nocleg
*** Cena podstawowa obejmuje : nadzór medyczny, nocleg

OPIS KATEGORII WRAZ Z PLANOWANYMI CZYNNOŚCIAMI PIELĘGNACYJNYMI

Kategoria I
PACJENT SAMODZIELNY
Kategoria II
OPIEKA OGRANICZONA
Kategoria III
PACJENT ZALEŻNY
-

- Zastosowanie pomocy i udogodnień:
 laska kula 1
 kule 2
 ¾ nóg
 balkonik
 chodzik 2/3 - kołowy
 wózek ręczny/wózek elektryczny
- Pomoc w toalecie ciała/Toaleta częściowa
- Zastosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej
- Pomoc w dostarczaniu posiłków
- Podawanie leków własnych pacjenta
- Pomoc w transporcie na zabiegi

- Toaleta całego ciała
- Zmiana bielizny osobistej
- Zmiana pampersów
- Zastosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej
- Podawanie basenu/kaczki
- Pomoc w spożywaniu posiłków/karmienie
- Podawanie leków własnych pacjenta
- Prowadzenie bilansu wodnego
- Prowadzenie karty obserwacji…

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE NA ŻYCZENIE I WG POTRZEB PACJENTA
(poza usługami świadczonymi w ramach kategorii II i III)

Usługa Jednostka Wycena (zł)
Transport na zabiegi wewnątrz budynku dziennie 50,00
Podawanie leków doustnych dziennie 10,00
Podawanie leków parenteralnie (podskórnie, domięśniowo, dożylnie) jednorazowo 10,00
Pobieranie materiału do badań jednorazowo 10,00
Zmiana cewnika jednorazowo 50,00
Zmiana pampersa z toaletą jednorazowo 20,00
Wymiana worka moczowego jednorazowo 10,00
Wymiana worka stomijnego jednorazowo 10,00
Karmienie dziennie 15,00
Posiłki do pokoju 3 x dziennie dziennie 15,00 (3x5zł)
Pomiar parametru życiowego jednorazowo 5,00
Kąpiel 1x dziennie 40,00
Prowadzenie do toalety dziennie 10,00
Toaleta ran i odleżyn dziennie 35,00
Dodatkowe badanie lekarskie jednorazowo 50,00
Badanie lekarza specjalisty jednorazowo 50,00
Dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne za zabieg wg cennika
Transport sanitarny na życzenie jednorazowo wg cen przewoźnika
Dodatkowe leki za opakowanie wg cen zakupu
Wyroby medyczne za opakowanie wg cen zakupu
Badania diagnostyczne za badanie wg cennika
Ubieranie/rozbieranie dziennie 15,00
Dodatkowa zmiana pościeli jednorazowo 25,00
Dodatkowa zmiana ręcznika jednorazowo 5,00
Dodatkowa zmiana prześcieradła jednorazowo 5,00

Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany ceny osobodnia i zabiegów.  Obowiązuje cena w okresie pobytu. Ośrodek przyjmuje pacjentów komercyjnych w miarę posiadania wolnych miejsc. Ośrodek  zastrzega sobie prawo do nie przyjęcie pacjenta po badaniu lekarskim, którego  stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację.