REHABILITACJA STACJONARNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W RAMACH UMOWY NFZ

Odsłony: 628

Uprzejmie informujemy, że Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” oferuje całościowy program rehabilitacji stacjonarnej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, realizowany w leczeniu uzdrowiskowym, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program rehabilitacji po chorobie COVID-19 może zostać zrealizowany w terminie:

  • do 12 miesięcy od zakończenia leczenia i gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji - dla skierowań wystawionych do 6 maja 2021r. zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 63/2021/DSOZ z dnia 09.04.2021r.
  • do 6 miesięcy od zakończenia leczenia i gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji – dla skierowań wystawionych od 7 maja 2021r. zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 87/2021/DSOZ z dnia 06.05.2021r.

Pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską oraz wsparcie psychologiczne

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Na prawidłowo wypełnionym skierowaniu (wzór do pobrania) powinien widnieć jeden z poniższych kodów rozpoznania:

  • U07.8 historia-przebiegu-covid-19-u-pacjenta
  • U07.9 zdrowie-pacjenta-po-zakonczeniu-covid-19
  • U08.9 – Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta, nieokreślona
  • U09.9 – Zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19, nieokreślony

W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: „wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.”

Do skierowania należy dołączyć następujące wyniki badań:

1) badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;
2) aktualna morfologia, CRP;
3) aktualne badanie EKG *
4) inną dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta
5) przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

* dopuszcza się nie załączenie badania EKG, w sytuacji gdy może być ono wykonane u realizatora rehabilitacji przy przyjęciu świadczeniobiorcy

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFZ.

Uwaga!
Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Skierowanie (wzór do pobrania) na rehabilitację postcovidową w ramach NFZ można składać w formie papierowej na adres:
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”, ul. Uzdrowiskowa 51,
43-230 Goczałkowice-Zdrój
lub na adres mailowy: rehabilitacja.covid@gwarek.info
Telefon: 32 210-73-54, 607-956-993

O terminie rozpoczęcia leczenia będziemy zawiadamiać pacjentów telefonicznie na wskazany w skierowaniu numer telefonu.