Wznowienie działalności leczniczej

Odsłony: 1864

Uprzejmie informuję, że Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach –Zdrój, z dniem 04.05.2020 wznowił działalność leczniczą w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i dziennych oraz przewrócona została w pełnym zakresie działalność stacjonarnych oddziałów rehabilitacji leczniczej.

1. Z racji zaistniałej sytuacji epidemicznej sposób przyjmowania pacjentów został zmieniony i dostoswany do obecnie panujących warunków epidemicznych. Z tego też powodu czas oczekiwania na leczenie oraz zabiegi fizjoterapeutyczne zostanie znacznie wydłużony.
2. Każdy pacjent zostanie poinformowany, zgodnie z art.20 pkt 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, o nowym terminie oraz o nowych zasadach przyjmowania pacjentów.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, na wskazany przez pacjenta adres (mailowy, pocztowy) zostanie przesłany komplet dokumentów, których wypełnienie będzie upoważniało do zakwalifikowania się i do odbycia leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego.
4. W dniu przyjęcia każdy pacjent zgłaszający się do Zakładu proszony jest o:
- punktualne przebycie na wyznaczoną godzinę,
- posiadanie kompletu wypełnianych i podpisanych ww. dokumentów,
- posiadanie świeżej maseczki, którą zobowiązany będzie założyć podczas badania,
- posiadanie na cały okres trwania leczenia środków ochrony osobistej,
- ograniczenie przynoszonych rzeczy do niezbędnego minimum,
- bezwzględne stosowanie się do poleceń personelu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego z każdym pacjentem przed zaplanowaną wizytą ambulatoryjną lub leczeniem stacjonarnym, zostanie przeprowadzona telefoniczna ankieta epidemiologiczna.