Informacja o unieważnieniu konkursu ofert z dnia 10.10.2018

Odsłony: 1069

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce unieważnia konkurs na oddanie do używania części powierzchni budynku zabudowaną kioskiem – pawilonem handlowym - wraz z przylegającym terenem w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51.
Oferty, które wpłyną do dnia 26.10.2018 r. zostaną odesłane do oferentów bez otwierania.